Edukator w cukrzycy

Edukator w cukrzycy

Cel kształcenia:

Wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 160 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin
I Epidemiologia
i podstawy kliniczne cukrzycy
6 - - 6
II Psychospołeczne i organizacyjne aspekty cukrzycy 10 - - 10
III Dydaktyka medyczna
i zasady komunikacji
z pacjentem
i jego rodziną
15 - - 15
IV Obszary edukacji zdrowotnej
i terapeutycznej w cukrzycy
65 Oddział diabetologiczny
dla dzieci
24 129
Oddział diabetologiczny
dla dorosłych
24

Poradnia diabetologiczna
z zakontraktowanym
w NFZ świadczeniem

dla kobiet w ciąży

16
ŁĄCZNIE 96 64 160

WYMAGANE DOKUMENTY

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Do pobrania).
 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.