Ochrona zdrowia pracujących

Ochrona zdrowia pracujących

Cel kształcenia:

Uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 325 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I Organizacja opieki zdrowotnej
nad pracującym
30 - - 30
 II Higiena pracy 25 - - 25
 III Medycyna pracy 50 Poradnia laryngologiczna 14 106
Poradnia okulistyczna 14
Poradnia neurologiczna 7
Poradnia dermatologiczna 7
Poradnia chorób zawodowych 14
 IV

Pielęgniarstwo w ochronie

zdrowia pracujących

80 Poradnia medycyny pracy 56 164

Gabinet zabiegowy
z punktem

szczepień dorosłych

14

Gabinet pielęgniarski
w zakładzie

pracy chronionej

14
ŁĄCZNIE 185 140 325

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania)

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.