Podstawy fizykoterapii

Podstawy fizykoterapii

Szkolenie trwa 9 godzin i skierowane jest do osób zajmujących się zawodowo opieką nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo: fizjoterapeutów, pielęgniarek, techników masażystów i  magistrów rehabilitacji ruchowej, pragnących zebrać swoją dotychczasową wiedzę w  całość. Program obejmuje także zajęcia pokazowe z  zakresu: metodyki wykonywania zabiegów elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, diatermii, kriosauny oraz terapii ultradźwiękami.


PROGRAM NAUCZANIA

 • 9 godzin dydaktycznych

 

1. Elektryczność - metodyka  wykonywania zabiegów elektroterapii

 • galwanizacja i jonoforeza
 • prądy diadynamiczne
 • prądy zmienne

2. Magnetyzm - metodyka wykonywania zabiegów magnetoterapii
3. Promieniowanie elektromagnetyczne a światło - metodyka wykonywania zabiegów laseroterapii
4. Fale radiowe - metodyka wykonywania zabiegów diatermii
5. Krioterapia i termoterapia

 • metodyka korzystania z kriosauny
 • sposób wykonywania zabiegów krioterapii miejscowej
 • sposób wykonywania zabiegów termoterapii miejscowej
 • metodyka korzystania z sauny

6. Fale mechaniczne - metodyka wykonywania zabiegów terapii ultradźwiękami
7. Bezpieczeństwo zabiegów fizykalnych

 

Aby móc przystąpić do szkolenia, należy:

 • ukończyć szkołę policealną w zawodzie technik masażysta (dyplom technika nie jest wymagany),
 • być studentem kierunków medycznych,
 • ukończyć kursy z zakresu masażu klasycznego.

ZAŚWIADCZENIA I DYPLOMY

 

Na podstawie egzaminu końcowego wydawane jest Zaświadczenie ukończenia Kursu Podstawy fizykoterapii (dokumenty wydawane są na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622), uprawniające do samodzielnego wykonywania zabiegów z zakresu zagadnień objętych kursem.


Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest posiadanie dyplomu ukończenia kursu/szkoły/studiów w zakresie objętym programem szkolenia.

Otrzymasz również firmowy Dyplom ERUDIO w języku polskim i angielskim, potwierdzający zdobytą wiedzę.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!
Zapisz się na nasze szkolenie i przyjdź na pierwszą godzinę. Jeśli stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.