KURSY JEDNODNIOWE

Wywiad i badanie fizykalne

Wywiad i badanie fizykalne

Cel kształcenia:

Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 100 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba godzin kontaktowych

I

Badanie podmiotowe

osoby dorosłej

10

Oddział chorób

wewnętrznych

–15 godz.

Oddział neurologiczny

lub

Oddział anestezjologii
i intensywnej terapii

– 10 godz.

25 100
II

Badanie przedmiotowe osoby

dorosłej

55
III

Ocena stanu zdrowia pacjenta

na podstawie wyników badania

podmiotowego

i przedmiotowego

10
ŁĄCZNIE 75   25 100

WYMAGANE DOKUMENTY

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Do pobrania).
 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.