Masaż klasyczny

Masaż klasyczny

Zapraszamy na WYJĄTKOWĄ edycję Kursu masażu, który obejmuje 160 godzin zajęć. Program Kursu obejmuje 2 stopnie zaawansowania:

I  stopień -  Masaż klasyczny w  jednostkach chorobowych

II stopień -  Inne formy masażu w  procesie leczenia zachowawczego (sportowy, limfatyczny, izometryczny, segmentarny, centryfugalny, kontralateralny, modelujący)


Program Kursu uwzględnia również elementy kinezyterapii oraz zajęcia w  Uniwersalnym Gabinecie Usprawniania Leczniczego (UGUL). Pełen profesjonalizm, program nauczania jest dostosowany do wymogów rynku pracy!


Zajęcia odbywają się w  grupach w  tygodniu lub w  weekend. Organizujemy także zajęcia w  trybie indywidualnym (terminy dowolne).


PROGRAM KURSU - 160 godzin:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - 1 godziny
 • Anatomia, fizjologia i nauki pokrewne - 20 godzin
 • Teoria masażu - 10 godzin
 • Pomiary linijne i kątowe narządu ruchu - 3 godzin
 • Trening masażu klasycznego w jednostkach chorobowych - 25 godzin
 • Teoria i ćwiczenia masażu centryfugalnego - 5 godzin
 • Teoria i ćwiczenia masażu kontralateralnego - 5 godzin
 • Teoria i ćwiczenia masażu modelującego: grzbietu, ramienia, uda, pośladków i brzucha - 10 godzin
 • Trening masażu segmentarnego - 16 godzin
 • Trening masażu sportowego - 10 godzin
 • Trening masażu limfatycznego - 10 godzin
 • Trening masażu relaksacyjnego - 20 godzin
 • Trening masażu izometrycznego - 16 godzin
 • Trening obniżania napięcia psychofizycznego - metoda Schulza - 2 godzina
 • Wprowadzenie do kinezyterapii - 1 godzina
 • Pozostałe metody kinezyterapeutyczne – kinesiotaping – 4 godzin
 • Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) - 2 godziny

 

Zapewniamy profesjonalnie wyposażoną pracownię masażu, jednorazowe prześcieradła, oliwki, łóżka do masażu, krzesła do masażu kręgosłupa, zestawy kamieni i akcesoria w cenie kursu.

 

Na kurs należy wziąć ze sobą jedynie swój ręcznik oraz luźny strój na przebranie.

 

ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi, to placówka edukacyjna kształcąca osoby dorosłe.
Serdecznie zapraszamy na nasze kursy zarówno uczniów od 16 roku życia (za zgodą rodziców), maturzystów, studentów, seniorów, osoby pracujące oraz bezrobotne (współpracujemy z Urzędami Pracy w zakresie dofinansowań do szkoleń), jak i prywatne przedsiębiorstwa, DPSy, fundacje oraz stowarzyszenia.

ZAŚWIADCZENIA I DYPLOMY


Na podstawie egzaminu końcowego wydawane jest Zaświadczenie ukończenia Kursu Masażu Klasycznego (dokumenty wydawane są na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622), uprawniające do samodzielnego wykonywania zabiegów z zakresu zagadnień objętych kursem.

Otrzymasz także firmowy Dyplom ERUDIO w języku polskim i angielskim, potwierdzający Twoje umiejętności.

Kurs Masażu kończy się egzaminem, który umożliwia ocenę poziomu opanowania wybranych kwalifikacji zawodowych.


Egzamin składa się z dwóch części:

 • praktycznej - zaliczenie odbywa się po ukończeniu kursu przed prowadzącym zajęcia
 • teoretycznej - egzamin w formie testu, cały zakres kursu

 

Egzamin jest bezpłatny!

 


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!
Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.