Specjalizacja Pielęgniarstwo pediatryczne

Specjalizacja Pielęgniarstwo pediatryczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: 
 rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych; 
 edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny; 
 współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 810 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia  specjalizacyjnego  w dziedzinie  Pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • Ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110    – 110
 II Podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego 40    – 40
 III Dziecko zdrowe 60 Podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem szczepień 35 123
Szkoła podstawowa 28
 IV Dziecko w chorobie ostrej 40 Oddział pediatryczny 35 131
Oddział chirurgii dziecięcej 35
Oddział zakaźny dziecięcy 21
 V Dziecko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 25 Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci 21 60
Zespół ratownictwa medycznego 14
 VI Dziecko z chorobą przewlekłą 70 Oddział pediatryczny o profilu neurologicznym, endokrynologicznym, reumatologicznym, nefrologicznym lub gastroenterologicznym 35 105
 VII Dziecko niepełnosprawne 40 Oddział rehabilitacji albo Oddział rehabilitacji neurologicznej (neurologii) 21 75
Szkoła integracyjna albo Szkoła specjalna dla dzieci 14
 VIII Dziecko z chorobą nowotworową 35 Oddział onkologii dziecięcej/Oddział onkologii
i hematologii dziecięcej
21 70
Oddział chemioterapii dziennej/Oddział chemioterapii ambulatoryjnej 14
 IX Opieka paliatywna w pediatrii 15 Hospicjum dla dzieci stacjonarne albo domowe 14 29
 X Pediatria 25 Dom małego dziecka 14 42
Oddział psychiatrii dzieci
i młodzieży
28
ŁĄCZNIE 460 350 810

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!

 

Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.