Specjalizacja Pielęgniarstwo geriatryczne

Specjalizacja Pielęgniarstwo geriatryczne

Cel kształcenia:

Zdobycie prze pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 825 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • Ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II

Patofizjologia procesu starzenia

30 - - 30
III Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości 30 Podstawowa opieka zdrowotna (środowisko zamieszkania osób starszych) 15 45
IV Organizacja opieki geriatrycznej
w Polsce i na świecie. Aspekty prawne dotyczące osób w wieku podeszłym.
20 - - 20
V Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa 15 - - 15
VI

Całościowa ocena geriatryczna

10 - - 10
VII Opieka pielęgniarska w schorzeniach wieku podeszłego 165 Oddział psychiatryczny 20 290
Oddział ortopedii 35
Oddział neurologiczny 35
Oddział geriatryczny albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35
VIII

Opieka pielęgniarska nad człowiekiem przewlekle chorym
i niepełnosprawnym

155 Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35 225
Zakład albo Oddział rehabilitacji 35
IX Wybrane problemy opieki paliatywnej
w geriatrii
45 Zakład opieki paliatywno-hospicyjnej 35 80
ŁĄCZNIE 580   245 825

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!

 

Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.