Specjalizacja Pielęgniarstwo internistyczne

Specjalizacja Pielęgniarstwo internistyczne

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 857 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • Ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Pielęgniarstwo chorego
ze schorzeniami układu krążenia
50

Oddział kardiologii dorosłych

 

Oddział intensywnej opieki kardiologicznej

    35

 

 

    35

120
III Pielęgnowanie chorego
ze schorzeniami układu oddechowego
35

Oddział pulmonologii

 

Pracownia endoskopii

 

Pracownia spirometryczna

 

Pracownia gazometryczna

 

Pracownia testów alergologicznych

21

 

     5

 

     6

 

 

     5

 

     5

77
IV Pielęgnowanie chorego
ze schorzeniami układu pokarmowego
40 Oddział gastroenterologii 35 75
V Pielęgnowanie chorego
ze schorzeniami układu moczowego
30

Oddział nefrologii

 

Stacja dializ/ośrodek dializ otrzewnowych

     21

 

     14

65
VI Pielęgnowanie chorego
ze schorzeniami endokrynologicznymi
40

Oddział chorób metabolicznych
albo

Oddział endokrynologiczny
dla dorosłych

 

Poradnia endokrynologiczna
dla dorosłych

albo

Poradnia chorób metabolicznych
albo
Poradnia diabetologiczna

    35

 

 

 

 

    35

110
VII Pielęgnowanie chorego
ze schorzeniami hematologicznymi
50

Oddział hematologii

 

Oddział zabiegowy

 

Pobyt dzienny

   

    21

 

 

     7

 

     7

85
VIII Pielęgnowanie chorego
ze schorzeniami reumatycznymi
20

Oddział reumatologii

 

Pokój wlewów leczenia biologicznego

 

Gabinet zabiegowy

    21

 

     7

 

     7

55
IX Pielęgnowanie chorego
ze schorzeniami neurologicznymi
25

Oddział neurologiczny
z pododdziałem udarów mózgu

 

Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION)
albo
Oddział wzmożonej opieki neurologicznej

35

 

 

 

35

95
X Pielęgnowanie chorego w okresie starości 15 - - 15
XI Wybrane aspekty opieki paliatywnej 15 Oddział opieki paliatywnej 35 50
ŁĄCZNIE 430 427 857

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!

 

Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.