KURSY JEDNODNIOWE

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 200 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I Ocena stanu odżywienia 15

Oddział wewnętrzny
albo

Oddział geriatryczny
albo

Oddział chirurgii ogólnej

20 35
II

Organizacja
i aspekty prawne żywienia dojelitowego
pozajelitowego

10 - - 10
III

Opieka nad chorym
z żywieniem

dojelitowym

25

Oddział neurologii albo
Zakład opiekuńczo- leczniczy
albo

Oddział intensywnej opieki medycznej

albo
Oddział geriatryczny
albo
Oddział opieki paliatywnej

30 55
IV

Opieka nad chorym
z żywieniem

pozajelitowym

20

Oddział intensywnej opieki medycznej

albo
Oddział chirurgii ogólnej

30 50
V

Specyfika żywienia dojelitowego

i pozajelitowego u dzieci

20

Oddział/Poradnia leczenia

żywieniowego dziecięcego ośrodka

specjalistycznego albo
Oddział

intensywnej opieki medycznej
dla dzieci

30 50
ŁĄCZNIE 90 110 200

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.