KURSY JEDNODNIOWE

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do rozpoznania stanu zagrożenia życia noworodka i samodzielnego podejmowania działań resuscytacyjnych w ramach kompetencji zawodowych.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 57 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Łączna liczba godzin
wykłady ćwiczenia
I Ocena stanu noworodka
z uwzględnieniem odrębności anatomicznych
i fizjologicznych układu krążenia i oddychania noworodka
8 - 8
II Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka 19 30 49
ŁĄCZNIE 27 30 57

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania)

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.

Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.