Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Cel kształcenia:

Pielęgniarka, położna sprawuje opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 70 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin
I Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych 6 - - 6
II Podawanie leków przeciwnowotworowych 9

dla pielęgniarek oddział chemioterapii

albo

oddział onkologii stacjonarnej

oraz

oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium)

 

dla położnych oddział chemioterapii stacjonarnej

 

oddział ginekologii onkologicznej

 

oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium)

     25

 

 

 

 

     10

 

 

 

 

 

     10

 

 

 

 

     15

 

 

 

 

     10

64
III Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego 6
IV Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu 14
ŁĄCZNIE 35 35 70  

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.