Terapia bólu ostrego u dorosłych

Terapia bólu ostrego u dorosłych

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym w zakresie uśmierzania bólu ostrego:

 monitorowania natężenia bólu za pomocą przyjętych skal oceny natężenia bólu;

 monitorowania przebiegu leczenia przeciwbólowego u chorych;

 podawania leków różnymi drogami w celu uśmierzania bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej;

 modyfikowania dawki leku przeciwbólowego, w zakresie zlecenia lekarskiego, na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 98 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Terpia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin
I Podstawy patofizjologii bólu 7 Dla pielęgniarek
i dla położnych

– blok operacyjny
dorosłych
21 35
II Farmakoterapia bólu ostrego 7
III Techniki analgezji regionalnej
w uśmierzaniu bólu
7

Dla pielęgniarek:

 

oddział poznieczuleniowy /pooperacyjny:

 

1. chirurgii ogólnej (28 godz.)

2. chirurgii klatki piersiowej albo traumatologii albo ginekologii (21 godz.)

 

Dla położnych:

 

oddział poznieczuleniowy /pooperacyjny:

 

1. ginekologii (28 godz.)

2. chirurgii klatki piersiowej albo traumatologii albo chirurgii ogólnej (21 godz.)

49 63
IV Organizacja leczenia bólu. Rola pielęgniarki, położnej
w interdyscyplinarnym zespole leczenia bólu
7
ŁĄCZNIE 28 70 98

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.