Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym oraz przeprowadzania negocjacji w celu rozwiązania problemów i konfliktów.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 100 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Wykłady (liczba godzin) Warsztaty
i treningi (liczba godzin)
Łączna liczba godzin
I Trening umiejętności interpersonalnych - 15 15
II Trening umiejętności społecznych - 15 15
III Teoretyczne podstawy komunikowania interpersonalnego 5 10 15
IV Komunikacja terapeutyczna pielęgniarki, położnej
z rodziną pacjenta
- 20 20
V Komunikowanie się pielęgniarki, położnej
z rodziną pacjenta
5 10 15
VI Komunikowanie się pielęgniarki, położnej
w zespole terapeutycznym
5 10 15
VII Komunikowanie interpersonalne
w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarki, położnej. Superwizja kliniczna
w pielęgniarstwie
- 5 5
ŁĄCZNIE 15 85 100

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.