Kursy dokształcające

Arteterapia

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

[Konfucjusz]

Polski elementarny - I

Polski język migowy poziom I - elementarny - cz. I (PJM 1)

Program kursu PJM 1 przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka migowego. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować kolejne etap wiedzy teoretycznej z zakresu niepełnosprawności słuchu, komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanowania umiejętności porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość liczebników inkorporowanych oraz kolejnych znaków ideograficznych.

Medyczny elementarny - I

Polski język migowy poziom I - elementarny - cz. I (PJM 1 Med.)

Program kursu PJM 1 przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka migowego. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować kolejne etap wiedzy teoretycznej z zakresu niepełnosprawności słuchu, komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanowania umiejętności porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość liczebników inkorporowanych oraz kolejnych znaków ideograficznych.

Polski elementarny - II

Polski język migowy poziom I - elementarny - cz. II (PJM 2)

Program kursu PJM 2 przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować kolejne etap wiedzy teoretycznej z zakresu niepełnosprawności słuchu, komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanowania umiejętności porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość liczebników inkorporowanych oraz kolejnych znaków ideograficznych.

Średniozaawansowany - poziom I

Polski język migowy poziom I - średniozaawansowany- cz. I (PJM 3)

Program kursu PJM 3 przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego. Został opracowany o standardy skali biegłości językowej wg Rady Europy. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować kolejne etap komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanowania umiejętności porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość liczebników inkorporowanych oraz kolejnych znaków ideograficznych. Podczas zajęć uczestnik zagłębia się w kulturę Głuchych oraz coraz płynniej posługuje się PJM w znanych dla siebie zakresie tematycznym.

Kasjer z obsługą kas fiskalnych i terminali kart płatniczych

ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi zaprasza na kurs, który umożliwia Państwu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnego obsługiwania kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych.

Kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia

ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego przedstawia Państwu kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia:

- ELEKTROENERGETYCZNE - elektryczne - Uprawnienia E i D,
- ENERGETYCZNE - grzewcze - Uprawnienia E i D, - gazowe - Uprawnienia E i D.

Muzykoterapia

Proponujemy Państwu edycję kursu na poziomie podstawowym, która umożliwia w  przyszłości podjęcie dalszych, bardziej specjalistycznych szkoleń w  tej dziedzinie. Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych i  obejmuje 3  dni szkoleniowe w  weekendy. Muzykoterapia skierowana jest do absolwentów studiów wyższych kierunków muzycznych, pedagogicznych, psychologicznych i medycznych. Kurs polecamy pedagogom i psychologom szkolnym, nauczycielom, wychowawcom, animatorom kultury z przygotowaniem pedagogicznym i  rehabilitantom, jako doskonałą formę uzupełnienia posiadanych umiejętności, wzbogacającą codzienną pracę. Ta niedoceniana jeszcze w  Polsce dziedzina jest wspaniałym narzędziem poznawczym oraz genialnym środkiem terapeutycznym i  wychowawczym.

Pracownik administracyjno-biurowy z językiem migowym

ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi zaprasza na kurs Pracownik administracyjno-biurowy z językiem migowym, który skierowany jest do osób chcących się przekwalifikować, pracowników administracyjnych, pracowników biur, właścicieli małych, średnich i dużych firm, osób bezrobotnych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy administracyjno-biurowej oraz etyką biznesu, jak również nabycie umiejętności podstaw języka migowego.