Organizator Kształcenia Podyplomowego ERUDIO informuje, że egzamin wstępny na specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek odbędzie się 7 grudnia 2017r. o godzinie 15.00

 

Należy zabrać:

  • dowód osobisty
  • oryginał zaświadczenia potwierdzającego minimum 2-letni staż pracy w zawodzie
  • zaświadczenia ukończonych kursów kwalifikacyjnych (w przypadku ich posiadania)
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego tytuł magistra pielęgniarstwa (w przypadku posiadania)
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego tytuł licencjata pielęgniarstwa (w przypadku posiadania)

 

Przypominamy!

Na dzień 3 grudnia 2017r. należy zalogować się w systemie SMK i złożyć wniosek zapisowy na specjalizację (data rozpoczęcia 29 grudnia 2017r.)