Ogłaszamy nabór na bezpłatne specjalizacje - zapisy pod numerem telefonu 784 009 277/ 42 630 95 59 lub w sekretariacie ERUDIO

Projekt obejmuje:

 • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO
  DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB

 

 • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO
  DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB
 
 • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO
  DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB
 
 • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO
  DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB
 
 • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
  DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB